Main Shahrabi Hoon Attaullah Khan Esa Khelvi

Main Shahrabi hoon Mujay Attaullah Khan Esa Khelvi

Mani Hazar Manatain Attaullah Khan Esa Khelvi

Nikki G gal Toon Rush Da - Attaullah Khan Esa Khelvi

Nikki G Gal Toon Rushda Ain Attaullah Khan Esa Khelvi

Nikki G Gal Toon Rushda Hain Attaullah Khan Esa Khelvi

Saif Ul Malook Dushman Marhay Tay Attaullah Khan Esa Khelvi

Sukhaan Di Bahar Manghday Attaullah Khan Esa Khelvi

Taray Vee Nahi Dasday Tay Chan Attaullah Khan Esa Khelvi